JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 84/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ludvíka Davida, CSc. a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci navrhovatelky L. M., proti odpůrci V. E., o příspěvek na výživu a některé náklady neprovdané matky, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp.zn. 21 C 78/2006, o návrhu soudu na delegaci vhodnou, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 3 pod sp.zn. 21 C 78/2006 se přikazuje k dalšímu řízení Okresnímu soudu v Přerově.

O d ů v o d n ě n í :

Na straně matky jsou zdravotní důvody (péče o dítě), odpůrce proti delegaci nic nenamítl, Okresní soud v Přerově nyní rozhoduje o úpravě práv a povinností k nezl. F. E.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 12. července 2006

JUDr. Ludvík David, CSc., v. r.

předseda senátu

Vydáno: 12. July 2006