JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 53/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Milana Pokorného, CSc. v právní věci žalobkyně D. J. proti žalované Č. p., o peněžité plnění, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp.zn. 13 C 276/2001, o přikázání věci Městskému soudu v Brně z důvodů vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp.zn. 13 C 276/2001 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

Důvodem podání návrhu byla skutečnost, že v Brně má bydliště žalobkyně a sídlí tam i pobočka žalovaného; ani jeden z účastníků proti přikázání věci nevznesl námitky, věc byla proto z důvodů vhodnosti přikázána Městskému soudu v Brně (§ 12 odst. 2, 3 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. května 2002

JUDr. Oldřich J e h l i č k a , CSc., v.r. předseda senátu

Vydáno: 30. May 2002