JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 39/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Milana Pokorného, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Blanky Moudré o návrhu žalobkyně A. C. na přikázání právní věci vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. Ro 1625/2001 (žalobkyně A. C. proti žalovanému P. O., o 144.000 Kč) jinému soudu než příslušnému, takto:

Věc sp. zn. Ro 1625/2001 Okresního soudu v Šumperku se přikazuje podle ustanovení § 12 odst. 2 občanského soudního řádu (ve znění zákona č. 30/2000 Sb.) Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 26. února 2002

JUDr. Milan Pokorný, CSc., v.r.

předseda senátu

Vydáno: 26. February 2002