JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 30/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., ve věci žalobce D. p. h. m. P., zast. advokátem, proti žalovanému T. V., o zaplacení 208,- Kč s přísl., vedené pod sp.zn. 14 C 101/99 Okresního soudu v Hodoníně, na podnět tohoto soudu o přikázání věci z důvodů vhodnosti Okresnímu soudu v Pardubicích, takto:

Právní věc vedená pod sp.zn. 14 C 101/99 Okresního soudu v Hodoníně se přikazuje k dalšímu řízení a rozhodnutí Okresnímu soudu v Pardubicích.

Ve smyslu ustanovení § 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 30/2000 Sb., neobsahuje usnesení odůvodnění.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 1. dubna 2003

JUDr. Oldřich J e h l i č k a , CSc., v.r.

předseda senátu

Vydáno: 01. April 2003