JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 292/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., v právní věci žalobkyně S. H., proti žalovanému R. H., o rozvod manželství a úpravu práv a povinností k nezletilým dětem K., a R. H., zastoupeným opatrovníkem ČR – okresním úřadem v L., vedené pod sp. zn. 14 C 661/2001 u Okresního soudu v Hodoníně, o návrhu na postoupení věci z důvodů vhodnosti, takto:

Věc, sp. zn. 14 C 661/2001, Okresního soudu v Hodoníně, přikazuje se z důvodů vhodnosti Okresnímu soudu v Litoměřicích.

Rozhodnutí o přikázáni věci jinému soudu dle§ 12 osdt. 2 o.s.ř. neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 dost. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. prosince 2002

JUDr. Josef Rakovský, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 18. December 2002