JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 272/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., ve věci péče o nezletilého J. P., zastoupeného opatrovníkem Okresním úřadem v P., z matky M. P. a z otce J. F., o snížení výživného a úpravu styku, vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. P 503/92, o návrhu otce na delegaci z důvodů vhodnosti, takto:

Věc sp. zn. P 503/9,2 vedená u Okresního soudu v Přerově, se nepřikazuje k projednání Obvodnímu soudu pro Prahu 6.

O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud po uvážení návrhu otce na přikázání věci soudu svého bydliště a vyjádření matky nezletilého k tomuto návrhu, neshledal důvody ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř. k vyhovění návrhu na toto přikázání jinému soudu z důvodů vhodnosti, a to ani z hlediska procesního (urychlení řízení) a ani z důvodů osobních poměrů účastníků řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. prosince 2002

JUDr. Josef Rakovský, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 18. December 2002