JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 223/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Rakovského a soudců JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc. a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., ve věci dodatečného projednání dědictví po zůstaviteli J. D., vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 25 D 472/2002, o návrhu na delegaci z důvodů vhodnosti, takto:

Věc, sp. zn. 25 D 472/2002 Okresního soudu v Příbrami, přikazuje se z důvodů vhodnosti Okresnímu soudu v Karviné – pobočce v Havířově.

Rozhodnutí o přikázání věci jinému soudu dle § 12 odst. 2 o.s.ř. neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. prosince 2002

JUDr. Josef Rakovský, v.r.

předseda senátu

Vydáno: 18. December 2002