JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 220/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Milana Pokorného, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., o návrhu O. S. a J. S., na přikázání projednání dědictví po zůstavitelce K. Z., vedeného u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 11 D 410/2002 Okresnímu soudu v Kladně, takto:

Projednání dědictví po zůstavitelce K. Z., zemřelé 21. 12. 1958, vedené u Okresního soudu v Jihlavě pod sp. zn. 11 D 410/2002, se přikazuje podle ustanovení § 12 odst. 2 občanského soudního řádu Okresnímu soudu v Kladně.

O d ů v o d n ě n í :

Souhlasnému návrhu obou dědiců v řízení o nově objeveném majetku zůstavitelky (§ 175x občanského soudního řádu) bylo vyhověno a bylo rozhodnuto o přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Kladně, v jehož obvodu působnosti oba dědici bydlí.

V Brně dne 9. října 2002

JUDr. Milan Pokorný, CSc., v. r.

předseda senátu

Vydáno: 09. October 2002