JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 183/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Emy Barešové a soudců JUDr. Ivy Brožové a JUDr. Josefa Rakovského v právní věci žalobce J. M. proti žalované C. C., a.s., zastoupené advokátkou, o zaplacení částky 178.545 Kč s přísl., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp.zn. 5 C 17/2002, o návrhu na přikázání věci Městskému soudu v Brně z důvodu vhodnosti, takto:

Věc se z důvodu vhodnosti přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

Rozhodnutí o přikázání věci jinému soudu dle § 12 odst. 2 OSŘ neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 OSŘ).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. října 2002

JUDr. Ema Barešová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 22. October 2002