JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 163/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Ludvíka Davida, CSc., o určení příslušnosti ve věci žalobkyně I. P., proti žalovanému C. A., o určení otcovství k nezletilé Patricii Prokopové, narozené 30.4.2000, takto:

Určuje se, že podle § 11 odst. 3 o.s.ř. věc projedná a rozhodne Okresní soud v Sokolově.

Ve smyslu ustanovení § 169 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zejména zákona č. 30/2000 Sb., neobsahuje usnesení odůvodnění.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek podle občanského soudního řádu.

V Brně dne 2. dubna 2003

JUDr. Oldřich J e h l i č k a , CSc., v.r.

předseda senátu

Vydáno: 02. April 2003