JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 28 Nd 16/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Milana Pokorného, CSc., a soudců JUDr. Josefa Rakovského a JUDr. Oldřicha Jehličky, CSc., o návrhu přikázání věci podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu, podaném žalobkyní M. K. v právní věci vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 12 C 108/2000 (žalobkyně J. K., zastoupené advokátkou, o náhradu škody), takto:

Projednání právní věci vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 12 C 108/2000 se přikazuje podle ustanovení § 12 odst. 2 občanského soudního řádu (zákona č. 99/1963 Sb. ve znění vyhlášeném pod č. 69/2001 Sb.) Okresnímu soudu v Olomouci.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. ledna 2002

JUDr. Milan Pokorný, CSc., v.r.

předseda senátu

Vydáno: 30. January 2002