JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Odo 1617/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Marie Vokřinkové ve věci žalobce E., spol. s r. o., zastoupeného advokátem proti žalovaným 1) J. V., a 2) Z. F., zastoupeným advokátkou o zaplacení částky 579.180,- Kč s příslušenstvím a o vzájemném návrhu na zaplacení částky 220.820,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 28 C 44/2002, o dovolání žalovaných proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. června 2006, č. j. 22 Co 235/2006- 202, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v od n ě n í :

Městský soud v Praze (soud odvolací) usnesením ze dne 16. 6. 2006, č. j. 22 Co 235/2006-202, potvrdil usnesení ze dne 4. 5. 2006, č. j. 28 C 44/2002-184, kterým Obvodní soud pro Prahu 10 (soud prvního stupně) zamítl vzájemný návrh žalovaných na zaplacení částky 220.820,- Kč s příslušenstvím.

Proti usnesení odvolacího soudu podali žalovaní (zastoupení advokátem) včasné dovolání, které vzali podáním ze dne 29. 2. 2008 v plném rozsahu zpět.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.), proto dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o.s.ř. zastavil.

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o zastavení řízení není v dané věci rozhodnutím, jímž se řízení končí, nerozhodoval dovolací soud o nákladech dovolacího řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. dubna 2008

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 15. April 2008