JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Nd 79/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Miroslava Feráka ve věci žalobce J., s.r.o., zastoupeného advokátkou, proti žalovanému V., a.s., zastoupeného advokátkou, o stanovení povinnosti uveřejnit odpověď podle § 14 zák. č. 46/2000 Sb., vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 11 C 8/2006, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 11 C 8/2006, se podle § 12 odst. 2 a 3 o.s.ř. přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o.s.ř. neobsahuje usnesení odůvodnění, když žalobce se k návrhu žalovaného ve stanovené lhůtě nevyjádřil, a lze tedy dle ust. § 101 odst. 4 o.s.ř. mít za to, že s návrhem souhlasil.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. května 2006

JUDr. Ing. Jan H u š e k , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 10. May 2006