JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Nd 77/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a soudců JUDr. Hany Müllerové a JUDr. Miroslava Feráka ve věci řízení o dědictví po Z. K., zemřelé dne 18. 11. 2001, vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. D 1109/2001, o návrhu dědičky D. K., na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. D 1109/2001, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jihlavě.

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 7. května 2002

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 07. May 2002