JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Nd 76/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Miroslava Feráka ve věci dědictví po V. Š., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 2 D 723/2005, o návrhu matky zůstavitele J. Š., na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 2 D 723/2005 se přikazuje Okresnímu soudu v Ostravě.

V souladu s § 169 odst. 2 občanského soudního řádu usnesení není odůvodněno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. června 2006

JUDr. Robert W a l t r , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 14. June 2006