JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Nd 74/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci žalobkyně J. B. A., zastoupené advokátem, proti žalovanému J. S., o částku 62.488,- Kč, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně – pobočky ve Valašském Meziříčí pod sp. zn. 16 C 186/2005, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu ve Vsetíně – pobočky ve Valašském Meziříčí pod sp. zn. 16 C 186/2005 se přikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 5.

V souladu s § 169 odst. 2 občanského soudního řádu usnesení není odůvodněno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. května 2006

JUDr. Robert Waltr, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 11. May 2006