JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Nd 72/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Roberta Waltra a JUDr. Miroslava Feráka ve věci nemocného L. P., zastoupeného opatrovnicí, advokátkou, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 32 L 32/2006, na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 32 L 32/2006, se podle § 12 odst. 2 o.s.ř. přikazuje Okresnímu soudu v Břeclavi.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o.s.ř. neobsahuje usnesení odůvodnění, když účastníce řízení, opatrovnice nemocného JUDr. H. K. i manželka nemocného R. P. s návrhem Obvodního soudu pro Prahu 5 souhlasily.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. května 2006

JUDr. Ing. Jan H u š e k , v. r.

předseda senátu

Vydáno: 10. May 2006