JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Nd 279/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobkyně A. Ch., proti žalovaným 1) České republice – Okresnímu soudu v Uherském Hradišti, Okresnímu soudu ve Zlíně a Krajskému soudu v Brně, a 2) Slovenské republice – Okresnímu soudu v Trnavě a Městskému soudu v Bratislavě, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. 24 C 16/2001, o přikázání věci Krajskému soudu v Praze z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 24 C 16/2001, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Praze.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval, neobsahuje odůvodnění.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. března 2003

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc., v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 11. March 2003