JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Nd 239/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. ve věci projednání dědictví po R. P., zemřelé 29. 1. 2001, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 33 D 157/2001, o návrhu na přikázání věci podle § 12 odst. 2 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 33 D 157/2001 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. listopadu 2002

JUDr. Miroslav F e r á k , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 28. November 2002