JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Nd 231/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Miroslava Feráka a soudkyň JUDr. Hany Müllerové a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobkyně V. z. p. ČR – O. p. N. J., proti žalované Č. p., a.s., o zaplacení částky 32.035,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 22 C 213/2001, o přikázání věci Okresnímu soudu v Novém Jičíně z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 22 C 213/2001 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Novém Jičíně.

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. října 2002

JUDr. Miroslav F e r á k , v.r.

předseda senátu

Vydáno: 30. October 2002