JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Nd 198/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. a soudkyň JUDr. Hany Müllerové a JUDr. Blanky Moudré ve věci žalobce J. B., zastoupeného obecnou zmocněnkyní matkou J. K., proti žalovanému J. B., právně zastoupenému advokátem, o zvýšení výživného, vedené u Okresního soudu v Hradci Králové pod sp. zn. P 315/84, u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 20 Co 49/2001, o přikázání věci, takto:

Věc vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 20 Co 49/2001 se podle § 12 odst. 1 o. s. ř. přikazuje Krajskému soudu v Ostravě.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. září 2002

Doc. JUDr. Věra K o r e c k á , CSc., v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 11. September 2002