JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Nd 148/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Müllerové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. ve věci řízení o dědictví po zůstaviteli J. M., zemřelém asi dne 25. srpna 2001, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 22 D 103/2002, o návrhu dědice J. M., narozeného dne 2. 7. 1981, na přikázání věci podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu, takto:

Věc, vedená u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 22 D 103/2002, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Kroměříži.

V souladu s ustanovením § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení není odůvodněno.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. června 2002

JUDr. Hana Müllerová, v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 25. June 2002