JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 26 Nd 104/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Hany Müllerové a soudců JUDr. Miroslava Feráka a Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc. ve věci dědictví po A. Z., zemřelém dne 4. 7. 2001, za účasti 1. M. Z., a 2. A. Z., okres Mělník, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 60 D 778/2001, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc, vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 60 D 778/2001, se podle § 12 odst. 2 o. s. ř. přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 10.

Podle § 169 odst. 2 o.s.ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. května 2002

JUDr. Hana Müllerová, v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 02. May 2002