JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Nd 44/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Petra Vojtka v právní věci dědictví po L. H., za účasti A. H., a nezletilých A. a R. H., zast. kolizním opatrovníkem M. K., vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 54 D 586/2005, o návrhu Aleny Holmeisterové na přikázání věci Okresnímu soudu v Karviné z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 54 D 586/2005, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Karviné.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 12. dubna 2006

JUDr. Marta Škárová,v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 12. April 2006