JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Nd 43/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Jaroslava Bureše v právní věci žalobkyně I. K. proti žalovanému M. K., o výživné pro rozvedenou manželku, vedené u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 17 C 301/2005, o návrhu žalobkyně na přikázání věci Okresnímu soudu v Klatovech z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Opavě pod sp. zn. 17 C 301/2005 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Klatovech.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. dubna 2006

JUDr. Petr Vojtek,v.r.

předseda senátu

Vydáno: 13. April 2006