JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Nd 31/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce S. L., s. r. o., proti žalované R. S., o přivolení k výpovědi z nájmu bytu, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 12 C 396/2004, o návrhu tohoto soudu na přikázání věci Okresnímu soudu v Přerově z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř., takto :

Věc vedená u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 12 C 396/2004, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Přerově.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. března 2006

JUDr. Marta Škárová,v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 28. March 2006