JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Nd 299/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Marty Škárové v právní věci žalobce T. S. proti žalované P. Č. s., a. s., o 61.500,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 11 C 282/2002, o návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu v Ostravě podle § 12 odst. 2 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Pardubicích pod sp. zn. 11 C 282/2002 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Ostravě.

Podle § 169 odst. 2 o. s. ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. ledna 2003

JUDr. Petr Vojtek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 21. January 2003