JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Nd 22/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Petra Vojtka ve věci řízení o dědictví po V. J., roz. H., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 22 D 504/2001, o návrhu dědiců zůstavitelky poz. syna P. J., a poz. dcery V. M., bytem R., zastoupené prvně jmenovaným, na přikázání věci Okresnímu soudu ve Vsetíně z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 22 D 504/2001, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Vsetíně.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. února 2002

JUDr. Marta Škárová,v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 28. February 2002