JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Nd 199/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v právní věci T. T., zastoupené opatrovníkem, za účasti Obvodního státního zastupitelství pro P., o úpravě způsobilosti k právním úkonům, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 33 Nc 903/2005, o návrhu Obvodního soudu pro Prahu 1 na přikázání věci Městskému soudu v Brně z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř., takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 33 Nc 903/2005 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. listopadu 2006

JUDr. Petr Vojtek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 15. November 2006