JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Nd 198/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D. v právní věci navrhovatelky P. V., proti odpůrci M. H., o příspěvku na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 5 C 733/2002, o návrhu navrhovatelky na přikázání věci Okresnímu soudu Praha – západ z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 5 C 733/2002, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu Praha – západ.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 1. listopadu 2006

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 01. November 2006