JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Nd 196/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Jana Eliáše, Ph. D., v právní věci žalobkyně Mgr. M. P., proti žalovanému S. K., o zaplacení částky 19.680,- Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 47 C 171/2005, o návrhu žalobkyně na přikázání věci Obvodnímu soudu pro Prahu 2, případně Obvodnímu soudu pro Prahu 6, z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o.s.ř., takto:

Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 47 C 171/2005 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 6.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. listopadu 2006

JUDr. Petr Vojtek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 15. November 2006