JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Nd 193/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jana Eliáše Ph.D. v právní věci dědictví po M. L., zemřelé dne 10. července 2006, za účasti V. L., J. L., a E. V., vedené u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 19 D 291/2006, o návrhu účastníků na přikázání věci Okresnímu soudu v Hradci Králové z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Třebíči pod sp. zn. 19 D 291/2006, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Hradci Králové.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. října 2006

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 25. October 2006