JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Nd 192/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Jana Eliáše, Ph. D., ve věci projednání dědictví po B. J., za účasti pozůstalých dcer a) L. P., a b) E. N., vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 15 D 583/2006, o návrhu Ladislavy Prokopové na přikázání věci Okresnímu soudu v Třebíči z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o.s.ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod sp. zn. 15 D 583/2006 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Třebíči.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. listopadu 2006

JUDr. Petr Vojtek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 15. November 2006