JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Nd 191/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D. v právní věci žalobkyně L. J., zastoupené advokátem, proti žalované České republice – Krajskému soudu v Ostravě, o vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 8 C 106/2004, o návrhu žalobkyně na přikázání věci Krajskému soudu v Hradci Králové z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř., takto:

K projednání a rozhodnutí o odvolání proti usnesení Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 27. 1. 2006, č. j. 8 C 106/2004-18, se věc přikazuje od Krajského soudu v Ostravě Krajskému soudu v Hradci Králové.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. října 2006

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 31. October 2006