JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Nd 188/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Bureše a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D. v právní věci dědictví po Z. V., zemřelém dne 6. 5. 2006, za účasti R. K., a K. K., vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 1525/2006, o návrhu R. K. na přikázání věci Okresnímu soudu v Trutnově z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 99 D 1525/2006, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Trutnově.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. října 2006

JUDr. Jaroslav Bureš, v. r.

předseda senátu

.

Vydáno: 31. October 2006