JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Nd 178/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Jaroslava Bureše a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobce MUDr. R. K., proti žalované Č. p., a. s., o zaplacení 39.330,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 11 C 88/2004, o návrhu žalobce na přikázání věci Krajskému soudu v Brně z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 11 C 88/2004, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Brně.

Usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť se jím zcela vyhovuje návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. října 2006

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 18. October 2006