JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Nd 158/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci žalobkyně H. Š., proti žalovanému P. Š., o výživné na nerozvedenou manželku, vedené u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 6 C 65/2002, o návrhu na přikázání věci Okresnímu soudu Brno – venkov z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o.s.ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Trutnově pod sp. zn. 6 C 65/2002, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu Brno – venkov.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. července 2002

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 24. July 2002