JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Nd 136/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Petra Vojtka v právní věci navrhovatelky M. K. proti odpůrci J. K., o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 12 C 63/2002, o návrhu navrhovatelky na přikázání věci Okresnímu soudu v Jindřichově Hradci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Uherském Hradišti pod sp. zn. 12 C 63/2002, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jindřichově Hradci.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. června 2002

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 25. June 2002