JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Nd 116/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudkyň JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Marty Škárové ve věci řízení o dědictví po H. M., vedené u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 36 D 811/2001, o návrhu účastníka řízení Ing. J. M., na přikázání věci Městskému soudu v Brně z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o.s.ř., takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Teplicích pod sp. zn. 36 D 811/2001 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

Podle § 169 odst. 2 o.s.ř. usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 6. června 2002

JUDr. Petr Vojtek,v.r.

předseda senátu

Vydáno: 06. June 2002