JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 2785/2005

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Jana Eliáše, Ph. D., v právní věci žalobců a) P. N. a b) Z. N., obou zastoupených advokátem, proti žalované S., a. s., zastoupené advokátem, o 46.600,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 8 C 178/97, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 21. července 2005, č. j. 31 Co 101/2005, 31 Co 102/2005-301, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Kladně rozsudkem ze dne 18. 11. 2004, č. j. 8 C 178/97-215, ve spojení s doplňujícím usnesením ze dne 18. 11. 2004, č. j. 8 C 178/97-218, uložil žalované povinnost zaplatit žalobcům 46.600,- Kč s 21 % úrokem z prodlení od 12. 7. 1996 do zaplacení a rozhodl o náhradě nákladů řízení ve vztahu mezi účastníky a vůči státu. K odvolání žalobců a žalované Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 21. 7. 2005, č. j. 31 Co 101/2005, 102/2005-301, rozsudek soudu prvního stupně ve vyhovujícím výroku změnil tak, že žalovaná je povinna zaplatit každému z žalobců ½ z částky 46.600,- Kč s 26% úrokem z prodlení z částky 40.000,- Kč od 25. 2. 1998 do zaplacení a s 3% úrokem z prodlení z částky 6.600,- Kč od 11. 11. 2004 do zaplacení, a dále tak, že žalobu na zaplacení dalšího 23% úroku z prodlení z částky 6.600,- Kč od 25. 2. 1998 do 10. 11. 2004 zamítl, jinak jej potvrdil, co do 21% úroku z prodlení z částky 46.600,- Kč od 12. 7. 1996 do 24. 2. 1998 napadený rozsudek zrušil a řízení v tomto rozsahu zastavil a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů ve vztahu mezi účastníky a vůči státu.

Žalovaná podala proti tomuto rozsudku dovolání, které posléze vzala podáním ze dne 23. 11. 2007 (doručeným Okresnímu soudu v Kladně dne 26. 11. 2007) v plném rozsahu zpět.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatelky Nejvyšší soud ČR jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) podle ustanovení § 243b odst. 5, věty druhé, o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, věty první, § 224 odst. 1, § a § 146 odst. 2, věty první, o.s.ř., neboť žalovaná sice zavinila, že dovolací řízení bylo zastaveno, avšak žalobcům v tomto řízení náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 13. prosince 2007

JUDr. Petr Vojtek, v. r.

předseda senátu

Vydáno: 13. December 2007