JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 25 Cdo 1222/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marty Škárové a soudců JUDr. Petra Vojtka a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D. v právní věci žalobce: N. O. f., zastoupená advokátem, proti žalovanému: J. M., zastoupený advokátem, o návrhu žalovaného na obnovu řízení, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 39 C 133/2004, k dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 10. 2005, č. j. 57 Co 216/2005-49, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Odůvodnění:

Proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. října 2005, č.j . 57 Co 216/2005-49, jímž bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Ostravě ze dne 1. 2. 2005, č.j. 39 C 133/2004-27, kterým soud zamítl žalobu žalovaného na obnovu řízení ve věci vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 39 C 185/95, a jímž odvolací soud rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení, podal žalovaný dovolání; podáním ze dne 19. 4. 2006 je vzal výslovně zpět.

Vzhledem k tomuto procesnímu úkonu dovolatele Nejvyšší soud jako soud dovolací (§10a občanského soudního řádu) podle ustanovení § 243b odst. 5 věty druhé občanského soudního řádu řízení zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty prvé, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 věty prvé a § 146 odst. 2 věty prvé občanského soudního řádu, neboť žalovaný sice zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, avšak žalobci v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. května 2006

JUDr. Marta Škárová, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 18. May 2006