JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Nd 44/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobkyně A., s. r. o., zastoupené advokátem, proti žalované K., p., a. s., o zaplacení částky 44.090,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 13 C 197/2000, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti takto:

Věc sp. zn. 13 C 197/2000 Obvodního soudu pro Prahu 1 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Brně.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. února 2002

JUDr. Marie Rezková,v.r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 27. February 2002