JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Nd 296/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., v dědické věci po zůstavitelce L. K., vedené u Okresního soudu v Přerově pod sp. zn. D 773/2002, o návrhu dědiců K. M., a T. M., na přikázání věci Okresnímu soudu v Berouně, takto:

Projednání věci sp. zn. D 773/2002 Okresního soudu v Přerově se přikazuje z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Berouně.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. února 2003

JUDr. Marie Rezková, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 07. February 2003