JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Nd 29/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Marie Rezkové a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci dědictví po L. N., za účasti: a) M. N., b) J. N., zastoupené dědičkou a), a c) L. Z., vedené u Okresního soudu v Děčíně pod. sp. zn. D 315/2005, o přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Bruntále, takto:

Projednání věci sp. zn. D 315/2005 Okresního soudu v Děčíně 3 se přikazuje Okresnímu soudu v Bruntále.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. února 2006

JUDr. Marie R e z k o v á, v. r.

předsedkyně senátu

Vydáno: 28. February 2006