JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Nd 25/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce Ing. Z. M., zastoupeného advokátkou, proti žalované České republice - Ministerstvu financí ČR se sídlem v Praze 1, Letenská 15, o finanční náhradu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 30 C 83/2005, o návrhu žalobce na přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Hodoníně, takto:

Projednání věci sp. zn. 30 C 83/2005 Obvodního soudu pro Prahu 1 se přikazuje z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Hodoníně.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. února 2006

JUDr. František Balák,v.r.

předseda senát

Vydáno: 28. February 2006