JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Nd 225/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Marie Rezkové a Víta Jakšiče ve věci žalobkyně zdravotní pojišťovny ČR - Okresní pojišťovny N., proti žalované Č. p., a. s., o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 12 C 20/2002, o návrhu žalované na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc sp. zn. 12 C 20/2002 Obvodního soudu pro Prahu 1 se podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Novém Jičíně.

Podle § 169 odst. 2 občanského soudního řádu usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. října 2002

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.,v.r.

předseda senátu

Vydáno: 10. October 2002