JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Nd 21/2006

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců JUDr. Marie Rezkové a JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., ve věci žalobce F. T., zastoupeného M. L., proti žalované E. T., spol. s r. o., zastoupené advokátem, o vyloučení věcí z exekuce, vedené u Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. 6 C 1066/2005, o návrhu žalobce na přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Olomouci, takto:

Projednání věci sp. zn. 6 C 1066/2005 Okresního soudu ve Svitavách se přikazuje z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Olomouci.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. února 2006

JUDr. František Balák,v.r.

předseda senátu

Vydáno: 21. February 2006