JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Nd 21/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Františka Baláka a JUDr. Marie Rezkové, ve věci projednání dědictví po B. V., o návrhu pozůstalé sestry H. Č., na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc sp. zn. 119 D 975/2001 Okresního soudu v Karviné, pobočka Havířov, se přikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Jindřichově Hradci.

Podle § 169 odst. 2 občanského soudního řádu usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. února 2002

JUDr. Jiří Spáčil, CSc., v. r.

předseda senátu

Vydáno: 12. February 2002