JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Nd 205/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Baláka a soudců Víta Jakšiče a JUDr. Marie Rezkové ve věci žalobkyně Č. o. b., a. s. zastoupené advokátem, proti žalovaným: 1) P. V., a. s., 2) Z. – L. V., a. s., a 3) Z. V. – N., a. s., zastoupené likvidátorem, o zaplacení částky 5 000 000,- Kč, vedené u Okresního soudu v Plzni pod sp. zn. 25 C 125/2002, o přikázání věci Okresnímu soudu ve Vsetíně, takto:

Projednání věci sp. zn. 25 C 125/2002 Okresního soudu v Plzni se přikazuje z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu ve Vsetíně.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Plzni, jehož místní příslušnost k projednání a rozhodnutí této věci vyplývá z § 84 a § 85 odst. 3 OSŘ, předložil spis Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o jeho návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu ve Vsetíně (§ 12 odst. 2 a 3 OSŘ), který odůvodnil tím, že v jeho obvodu má sídlo jen žalovaná 3), která je však v likvidaci, přičemž likvidátor má sídlo v Č. L., zatímco žalované 1) a 2) mají svá sídla v obvodu Okresního soudu ve Vsetíně. Žalobkyně s návrhem na přikázání věci Okresnímu soudu ve Vsetíně vyslovila nesouhlas.

Podle § 12 odst. 2 OSŘ věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti.

Z obsahu spisu se podává, že vyjma sídla žalované 3), která však je v likvidaci, takže za ni jedná likvidátor, žádná z dalších účastnic řízení, ani likvidátor, nemají svá sídla v obvodu Okresního soudu v Plzni, proto z důvodu hospodárnosti a rychlosti řízení je přikázání věci Okresnímu soudu ve Vsetíně důvodné. Ostatně tento soud je podle § 84 a § 85 odst. 3 OSŘ soudem příslušným podle sídla žalovaných 1) a 2).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. září 2002

JUDr. František Balák,v.r.

předseda senátu

Vydáno: 18. September 2002