JUDIKATURA

Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR 22 Nd 202/2002

Právní věty

Nejsou k dispozici

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců JUDr. Jany Hráchové a JUDr. Marie Rezkové ve věci opravného prostředku podaného V. K. proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení v Praze 5, Křížová 25, o přiznání starobního důchodu, o návrhu Krajského soudu v Ostravě ze dne 3. září 2002, sp. zn. 18 Ca 74/2002, na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc sp. zn. 18 Ca 74/2002 Krajského soudu v Ostravě se přikazuje podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Ústí nad Labem.

Podle § 169 odst. 2 občanského soudního řádu usnesení neobsahuje odůvodnění, protože jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. září 2002

JUDr. Jiří Spáčil, CSc.,v. r.

předseda senátu

Vydáno: 17. September 2002